Oznámenie
Dodávateľský portál sme presunuli na novú adresu dodavatel.zsdis.sk. O chvíľu prebehne automatické presmerovanie.
Presmerovať ihneď – kliknite na dodavatel.zsdis.sk
Announcement
We have moved the supplier portal to the new url address dodavatel.zsdis.sk. An automatic redirect will take place shortly.
Redirect immediately - click on dodavatel.zsdis.sk